OBCHODNÍ PODMÍNKY


živnostníka


Anna Uchytilová


se sídlem Vojtěcha Kováře 103/8a, Rumburk 40801


IČO: 49070126


pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na adrese www.beeoriginal.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLĚNÍ
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11. DORUČOVÁNÍ
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V Rumburku dne 1.10.2015
Přílohy

Reklamační formulář (pdf)